วันที่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๕ น. นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดี กรมการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มหกรรมคุณภาพ ทุ่งพญาไท ครั้งที่๘ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่๒๘-๒๙พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี ชั้น๗ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

  • -
img_4931

วันที่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๕ น. นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดี กรมการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มหกรรมคุณภาพ ทุ่งพญาไท ครั้งที่๘ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่๒๘-๒๙พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี ชั้น๗ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

collage

วันที่๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๕ น. นพ.สมศักดิ์  อรรฆศิลป์ อธิบดี กรมการแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มหกรรมคุณภาพ ทุ่งพญาไท   ครั้งที่๘ ประจำปี ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่๒๘-๒๙พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสยามบรมราชกุมารี  ชั้น๗ อาคารสยามบรมราชกุมารี  สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมี พญ.มิ่งขวัญ  วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง  เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และมี นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานครั้งนี้ด้วย

img_4751

img_4736

123

Please follow and like us:

Accessibility