รพ.ราชวิถี ซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล

  • -
website

รพ.ราชวิถี ซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล

คณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัย โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับทีมที่ปรึกษาด้านอัคคีภัย ลงซ้อมแผนอพยพหนีไฟ (R.A.C.E.) ให้กับหน่วยงานต่างๆ ของโรงพยาบาล อาทิ ICU ศัลยกรรมหัวใจ ชั้น 2 และ ชั้น 3 , หอผู้ป่วยพิเศษศัลยกรรมหัวใจ และหอผู้ป่วยศัลยกรรมหัวใจ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและเตรียมความพร้อมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงที ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

untitled-1

Please follow and like us:

Accessibility