กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปี 2563 3 สาขา จำนวน 5 อัตรา

  • -

กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปี 2563 3 สาขา จำนวน 5 อัตรา

กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปี 2563 3 สาขา จำนวน 5 อัตราดังนี้
-อนุสาขาต้อหิน (Glaucoma) จำนวน 2 อัตรา
-อนุสาขาจอตาและน้ำวุ้นตา (Retina) จำนวน 2 อัตา
-อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (Cornea) จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2563
กำหนดการสัมภาษณ์ วันที่ 15 มกราคม 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-354-8108 ต่อ 2221
อีเมล์ opd_eye@hotmail.com และ eyeoffice2221@gmail.com
Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility