พิธีไหว้ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล รุ่นที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2562-2563 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพญาไท โรงพยาบาลราชวิถี

  • -
img_2523

พิธีไหว้ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล รุ่นที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2562-2563 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพญาไท โรงพยาบาลราชวิถี

page2page4

พญ.อรุณรัตน์ เตชาทวีวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
เป็นประธานในพิธีไหว้ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล รุ่นที่ 64
ประจำปีการศึกษา 2562-2563 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมพญาไท โรงพยาบาลราชวิถี

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility