รับสมัครเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility