การขึ้นบัญชีที่ได้รับการเลือกสรรเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 20 ตำแหน่ง

Accessibility