การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility