รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรม “ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร”

  • -
website

รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรม “ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร”

งานสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ติดตามผลระยะที่ 1 ในโครงการ “3 เดือน 3 กิโล โอ้โห 3 พัน” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้อย่างถูกต้อง และเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 28 ตุลาคม 2562
untitled-1

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility