รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรม “วันพยาบาลแห่งชาติ”

  • -
website

รพ.ราชวิถี จัดกิจกรรม “วันพยาบาลแห่งชาติ”

1

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการพยาบาล จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันพยาบาลแห่งชาติ” ซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในฐานะที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพพยาบาล โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดบอร์ดนิทรรศการ การมอบใบประกาศเกียรติคุณพยาบาลดีเด่น การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และกิจกรรมจิตอาสาพาเพลิน ทั้งนี้ สมาคมศิษย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ ร่วมงานด้วย ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 21 ตุลาคม 2562

ติดตามภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :

https://www.facebook.com/pg/vnt.rajavithi/photos/?tab=album&album_id=2480857425315794

2

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility