ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะบุคคล (โดยการสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักจิตวิทยา,นักวิทยาศาสตร์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, เจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานพัสดุ และ พนักงานกู้ชีพ

Accessibility