โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และนิทรรศการวันดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้ายสากล ปี 2562

  • -
website

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และนิทรรศการวันดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้ายสากล ปี 2562

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และนิทรรศการวันดูแลผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้ายสากล ปี 2562 (World Hospice and Palliative Care Day 2019) ภายใต้หัวข้อ Palliative Care : it’s “My care, My Right” : วาระสุดท้ายของชีวิต สิทธิที่เลือกได้ โดยโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทราบสิทธิการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานและสามารถแสดงความประสงค์ขอรับบริการแบบประคับประคองเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะสุดท้าย ภายใต้สิทธิการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพ โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ , นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ต้อนรับ ณ ห้องพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 ตุลาคม 2562

อ่านต่อที่  https://bit.ly/33pOH9E

untitled-1

Please follow and like us:

Accessibility