โครงการลดความแออัดและลดการรอคอยในโรงพยาบาล

  • -
website

โครงการลดความแออัดและลดการรอคอยในโรงพยาบาล

website-2

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “โครงการลดความแออัดและลดการรอคอยในโรงพยาบาล” เพื่อเผยแพร่ให้ผู้รับบริการได้รับรู้ถึงรายละเอียดของกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นทางเลือกใหม่ในการให้บริการของโรงพยาบาล อีกทั้งยังเพิ่มความสะดวกในการรับยาหลังพบแพทย์ ไม่ต้องรอคิวรับยา และลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยการจ่ายยาที่ร้านยา โดยมีแพทย์หญิงปิยะธิดา หาญสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 11 ตุลาคม 2562

สำหรับโรงพยาบาลราชวิถี ได้จัดให้มี 2 ช่องทางในการรับยา คือ 1.ร้านยาชุมชนอบอุ่น เครือข่ายโรงพยาบาลราชวิถี ได้แก่ ร้านยาดีเภสัชกร เขตดินแดง , ร้านบู๊ทส์ สาขายูเนี่ยน มอลล์ ถนนลาดพร้าว และร้านเซฟดรัก เซ็นเตอร์ สาขาบิ๊กซี แจ้งวัฒนะ และ 2.รับยาระบบ Refill ที่ห้องยาตึกวาศอุทิศ

โดยผู้ป่วยที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ต้องเป็นผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าใน 3 กลุ่มโรค ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หอบหืด และโรคเรื้อรังอื่นที่ไม่ซับซ้อน เพียงแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการเพื่อรับการประเมินจากแพทย์ หากผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับการลงทะเบียน กรอกแบบฟอร์มแสดงความยินยอม และเลือกสถานที่ในการรับยา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 354 8108 ต่อ 2131 , 2132 หรือ 6120

untitled-1

1090-x-1080-port-%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87

Please follow and like us:

Accessibility