ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปีการฝึกอบม 2563 สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562

  • -

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปีการฝึกอบม 2563 สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/1J7IcCqxvp8Wepl0KkbOBNQLsYNXAcmaP/view?usp=drivesdk
หลักเกณฑ์การรับแพทย์ประจำบ้าน กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
https://drive.google.com/file/d/11_GdqwwIaJFN29M9EWsLkJ20u_kJ93Kk/view?usp=sharing
กำหนดการวันสอบสัมภาษณ์
https://drive.google.com/file/d/1cBBXCy1cN4pbVxUDo-rYAtuOMxxFmERd/view?usp=drivesdk
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง opd_eye@hotmail.com หรือ
023548108 ต่อ ธุรการกลุ่มงานจักษุวิทยา
Please follow and like us:

Accessibility