ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ผู้ป่วยโรงพยาบาลราชวิถีสิทธิบัตรทอง (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) สามารถเลือกรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านได้โดยไม่ต้องรอคิวโรงพยาบาล

Accessibility