วันที่๓๐กัยายน๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานและมอบประกาศฯ แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม วิสัญญีพยาบาล รุ่นที่ ๖๓

  • -
img_8488

วันที่๓๐กัยายน๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานและมอบประกาศฯ แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม วิสัญญีพยาบาล รุ่นที่ ๖๓

collage

วันที่๓๐กัยายน๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นพ.ณรงค์  อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานและมอบประกาศฯ แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม วิสัญญีพยาบาล รุ่นที่ ๖๓ ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี  นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้กล่าวรายงาน

Please follow and like us:

Accessibility