รพ.ราชวิถี รับมอบถุงผ้าจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรม “รับบริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน”

  • -
dsc_1475

รพ.ราชวิถี รับมอบถุงผ้าจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในกิจกรรม “รับบริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน”

dsc_1472

dsc_1475

คุณนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมด้วย ภญ.ชุลีกร ปรีชาวิบูลย์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานเภสัชกรรมบริการผู้ป่วยนอก และ ภญ.ขวัญดาว ศิลาทอง เภสัชกรชำนาญการ รับมอบถุงผ้าจากคุณจงรักษ์ ฐินะกุล ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคุณเพชรดา อ้อชัยภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มรณรงค์ กองส่งเสริมและเผยแพร่ ภายใต้กิจกรรม “รับบริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการใช้ถุงผ้า สร้างวินัยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำถุงผ้าที่มีมากเกินความจำเป็นไปมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศที่งดให้บริการถุงพลาสติกเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ป่วย ทั้งยังเป็นการสร้างเสริมการแบ่งปันและเกื้อกูลกันในสังคม จำนวน 1,000 ใบ ณ สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น2 ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 62

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility