ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะบุคคล (โดยการสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร, นักรังสีการแพทย์, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และช่างเทคนิค

Accessibility