โรงพยาบาลราชวิถี ขอเชิญชวนผู้ที่มีทวารเทียมและออสโตเมท ร่วมกิจกรรม “Ostomy Awareness Day 2019”

  • -

โรงพยาบาลราชวิถี ขอเชิญชวนผู้ที่มีทวารเทียมและออสโตเมท ร่วมกิจกรรม “Ostomy Awareness Day 2019”

s__17448986

โรงพยาบาลราชวิถี ขอเชิญชวนผู้ที่มีทวารเทียมและออสโตเมท ร่วมกิจกรรม “Ostomy Awareness Day 2019” ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงหลังมีทวารเทียม “มีสุขได้ แม้มีทวารเทียม” วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 เป็นต้นไป ณ ลานน้ำพุ ตึกสิรินธร โรงพยาบาลราชวิถี

ลงทะเบียน คลิก : https://goo.gl/mtFUp1

Please follow and like us:

Accessibility