รพ.ราชวิถี กับอีกขั้นของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน

  • -
s__26558627

รพ.ราชวิถี กับอีกขั้นของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีน

นายแพทย์วรพจน์ ชุณหคล้าย นายแพทย์เชี่ยวชาญ งานศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorial of Cooperation : MOC) ระหว่าง หน่วยศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี กับ โรงพยาบาล First affillated hospital of Gunagxi medical university ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ งานวิจัย และการฝึกอบรมในศัลยศาสตร์ยูโร เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับความร่วมมือสู่ระดับนานาชาติ โดยมี นายแพทย์ธเนศ ไทยดำรงค์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ งานศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นสักขีพยาน ในงาน 7th Forum on China – ASEAN technology transfer and collaborative innovation เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ มลฑลกวางสิ สาธารณรัฐประชาชนจีน

untitled-1

Please follow and like us:

Accessibility