โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิขาการครั้งที่ ๒

  • -
img_8807

โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิขาการครั้งที่ ๒

collage

โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิขาการครั้งที่ ๒ โดยมี นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีและรองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ลงนามความร่วมมือในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี

Please follow and like us:

Accessibility