หมอตี๋ ห่วงสูงวัยสมองฝ่อ เชิญชวนร่วมกิจกรรม “ออกกำลังกายสมอง”ห่างไกลโรคอัลไซเมอร์

  • -

หมอตี๋ ห่วงสูงวัยสมองฝ่อ เชิญชวนร่วมกิจกรรม “ออกกำลังกายสมอง”ห่างไกลโรคอัลไซเมอร์

รมช.สธ.เผย พบว่าผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมกรมการแพทย์ โดยสถาบันประสาทวิทยา จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน เช่น การคัดกรองสมองเสื่อม การออกกำลังกายสมองเพื่อให้ความรู้ประชาชน ห่างไกลจากโรคอัลไซเมอร์

tkp_8155

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าองค์การอัลไซเมอร์ระหว่างประเทศ (Alzheimer’s Disease International; ADI) ได้ประกาศให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปีเป็นวันอัลไซเมอร์โลกซึ่งโรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของอาการสมองเสื่อมในวัยสูงอายุโดยประมาณทุกๆ 68 วินาทีจะมีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้น  1 คนบนโลกใบนี้ ในขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุประมาณ 7  ล้านคน  จากข้อมูลของสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยพบว่าร้อยละ 10 ของผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาการสมองเสื่อม จะเห็นได้ว่าโรคนี้นับเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ทำให้มีแนวโน้มที่จะพบมากขึ้น เมื่อคนในครอบครัวเป็น โรคสมองเสื่อมนับเป็นเรื่องใหญ่ เนื่องจากโรคนี้ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ การดูแลผู้ป่วยจึงไม่ใช่เรื่องง่ายจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อมนั้นเป็นภาระสำคัญสำหรับญาติผู้ดูแล  ที่ต้องให้การดูแลอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเวลาผ่านไป ภาระในการดูแลยิ่งเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากภาวะเสื่อมถอยของสมองที่มากขึ้น และเมื่อบุตรหลานต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ทิ้งให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านเพียงลำพัง อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บกะทันหันได้นำไปสู่ภาวะการติดเตียงต้องพึ่งพาดังนั้น เมื่อผู้สูงอายุ มีอาการที่สงสัยว่าจะมีภาวะสมองเสื่อมควรรีบนำผู้สูงอายุไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

1566960889069

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่าโรคอัลไซเมอร์คือสภาวะของสมองเสื่อมลงไม่เพียงเฉพาะเรื่องความจำอย่างเดียวยังรวมถึงความคิดการตัดสินใจและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งพบได้บ่อยในผู้สูงอายุแต่ไม่ใช่ภาวะปกติที่พบในผู้สูงอายุเสมอไป ทั้งนี้โรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมชนิดที่พบมากที่สุด คือ ร้อยละ 50-70 ผู้ป่วยจะมีอาการหลงๆลืมๆจำความไม่ได้จำเรื่องที่เพิ่งพูดไปได้ไม่นานก็ลืมชอบเล่าเรื่องเดิมซ้ำไปซ้ำมาเดินหลงทิศทางไม่สามารถแก้ปัญหาง่ายๆอารมณ์และพฤติกรรมเปลี่ยนไป สาเหตุเกิดจากการตายของเซลล์สมอง สาเหตุให้การทำงานของสมองเสื่อมลงจนกระทั่งส่งผลกระทบต่อกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยความเครียดก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำลายสมองได้โดยตรงและเร่งให้สมองเสื่อมได้รวดเร็วเร็วขึ้น สำหรับปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญได้แก่ พฤติกรรมการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม เช่นการสูบบุหรี่ดื่มสุราความดันโลหิตสูง ไขมันสูงโรคเบาหวานขาดการออกกำลังกายและกรรมพันธุ์สถาบันประสาทวิทยาเห็นความสำคัญของโรคอัลไซเมอร์จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้รับรู้ถึงอาการเริ่มแรกของภาวะสมองเสื่อมในวันอัลไซเมอร์โลก โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น ฝึกออกกำลังสมอง ตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม แสดงตัวอย่างอาหารป้องกันสมองเสื่อม บรรยายเรื่อง “การนอนหลับในผู้สูงอายุและปัญหาการนอนหลับ
ในผู้ป่วยสมองเสื่อม” โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่27 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สถาบันประสาทวิทยา

*********************************************************************************************************************

#กรมการแพทย์ #สถาบันประสาทวิทยา #โรคอัลไซเมอร์

-ขอขอบคุณ-
20 กันยายน  2562

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b9%84%e0%b8%8b%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%81

Please follow and like us:

Accessibility