เป็นเลิศวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน นายอภิชัย โภคาวัฒนา นายแพทย์ชำนาญการ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

Accessibility