เป็นเลิศวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน นายสุจินต์ รุจิเมธาภาส นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้รับเชิญไปนำเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุม ณ อาณาจักรเบลเยี่ยม

Accessibility