เป็นเลิศวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน นายสุนที สงวนไทร นายแพทย์ปฎิบัติการ ได้รับเชิญไปนำเสนอผลงานในการประชุม ณ ราชอาณาจักรสเปน

Accessibility