เป็นเลิศวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน นายสอาด ตรีพงษ์กรุณา นายแพทย์เชี่ยวชาญ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุม ณ สาธารณรัฐเกาหลี

Accessibility