เป็นเลิศวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน นายพรภวิษญ์ ศรีภิรมย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

Accessibility