เป็นเลิศวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน นางสาวอรัญญา ยันตพันธ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

Accessibility