เป็นเลิศวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน นายพรภวิษญ์ ศรีภิรมณ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรสาธิตการผ่าตัด ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Accessibility