เป็นเลิศวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน นายไพโรจน์ เครือกาญจนา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Accessibility