พญ.สิริมา เอื้อศรีธนากร หัวหน้ากลุ่มงานรังสีรักษาและประธาน Palliative care โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม Interhopital Palliative care Confernce

  • -
176623

พญ.สิริมา เอื้อศรีธนากร หัวหน้ากลุ่มงานรังสีรักษาและประธาน Palliative care โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม Interhopital Palliative care Confernce

collage

พญ.สิริมา เอื้อศรีธนากร หัวหน้ากลุ่มงานรังสีรักษาและประธาน Palliative care โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม Interhopital Palliative care Confernce โดยชมรมพยาบาลแบบประคับประคองร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติและสถาบันประสาทวิทยาในวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมพญาไท อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

Please follow and like us:

Accessibility