ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ตำแหน่งเภสัชกร,ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ ช่างเทคนิค

Accessibility