นางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีไหว้ครูนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2562

  • -
img_7581

นางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีไหว้ครูนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2562

page1_v

page2_v

page3_v

page4_v

นางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลราชวิถี
เป็นประธานในพิธีไหว้ครูนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 13
ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 12 กันยายน 2562
ณ ห้องโยธีชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี

Please follow and like us:

Accessibility