รพ.ราชวิถี รับมอบถุงผ้าจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ในโครงการจิตอาสา “มอบถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน”

  • -
dsc_0371

รพ.ราชวิถี รับมอบถุงผ้าจากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม ในโครงการจิตอาสา “มอบถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน”

untitled-1

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วยนางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และภญ.ชุลีกร ปรีชาวิบูลย์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานเภสัชกรรมบริการผู้ป่วยนอก รับมอบถุงผ้าจากคุณพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ในโครงการจิตอาสา “มอบถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานจิตอาสากระทรวงอุตสาหกรรม ลดการใช้ถุงพลาสติกอันเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม บรรเทาผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อม และแบ่งเบาภาระผู้ป่วยของโรงพยาบาลจำนวน 1,246 ใบ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562

Please follow and like us:

Accessibility