รมช.สธ.ชูระบบจัดการคิวอัจฉริยะรพ.ราชวิถี การันตีได้ตรวจภายใน 60 นาที

  • -
2222

รมช.สธ.ชูระบบจัดการคิวอัจฉริยะรพ.ราชวิถี การันตีได้ตรวจภายใน 60 นาที

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเผยระบบจัดการคิวอัจฉริยะ “QueQ Application” โรงพยาบาลราชวิถี ตัวอย่างการนำเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทย์มาปรับใช้ในโรงพยาบาลให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายลดระยะเวลาการรอคอย ลดความแออัดและลดอัตราการเสียชีวิต

tkp_8155

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนไทยเพิ่มมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขมีโรงพยาบาลที่ให้บริการรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางแก่ประชาชนอยู่ทั่วประเทศ จึงได้เดินหน้าสู่ Digital Hospital โดยยึดหลักส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูภาวะความเจ็บป่วย สิ่งสำคัญคือเร่งดำเนินการนำเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการแพทย์มาปรับใช้กับระบบการทำงานของโรงพยาบาลให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายลดระยะเวลาการรอคอย ลดความแออัดในโรงพยาบาล และลดอัตราการเสียชีวิต

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่อไปว่า จากนโยบายข้างต้น จึงนำร่องโดยโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่และเปิดให้บริการแก่ประชาชนมากว่า 66 ปี จากสถิติที่ผ่านมามีผู้ป่วยนอกมารับบริการทางการแพทย์มากกว่า 1,000,000 รายต่อปี หรือประมาณ 5,400 รายต่อวัน ในแต่ละวันพบว่ามีความแออัดของผู้ป่วยเป็นจำนวนมากสร้างความไม่สะดวกแก่ผู้รับบริการเป็นอย่างยิ่งจึงได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้สำหรับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนคือ “ระบบจัดการคิวอัจฉริยะ” (QueQ Application)โดยจะเป็นระบบเรียกคิวผ่านแอปพลิเคชั่นสมาร์ทโฟนซึ่งทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกเป็นอย่างมาก และสามารถเข้าพบแพทย์ได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ไม่เกิน 60 นาที

1553051255351

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า“ระบบจัดการคิวอัจฉริยะ” (QueQ Application) เป็นระบบจัดการคิวซึ่งสามารถจองคิวพบแพทย์ผ่านแอพพลิเคชั่นจากที่บ้านผู้ป่วยสามารถรู้ระยะเวลาการรอคอยของตนเองได้ตลอดเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือ (Smart Phone) แม้ไม่อยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลจากนั้นระบบจะเตือนผ่านทางโทรศัพท์แจ้งลำดับคิวในการเข้าพบแพทย์ ทำให้คนไข้สามารถบริหารจัดการเวลาระหว่างรอให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น มีคนไข้บางรายชมภาพยนตร์รอ คนไข้บางรายเดินห้างสรรพสินค้ารอ หรือคนไข้บางรายมารับคิวก่อนแล้วกลับไปทำงานก่อนมาพบแพทย์อีกครั้ง เป็นต้นสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟนโรงพยาบาลราชวิถีได้ติดตั้งตู้อัจฉริยะ(Self Check KIOSK) เพื่อนำ QR-code มาสแกนได้เช่นกัน โดยทุกตู้จะมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยระบบจัดการคิวอัจฉริยะนี้ได้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบที่แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม และขยายไปยังผู้ป่วยนอกของแผนกอายุรกรรมเวชศาสตร์ครอบครัวศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ตลอดจนห้องยา และการเงินหากได้ผลดีจะขยายระบบไปยังห้องตรวจอื่นๆ ต่อไป ซึ่งสามารถลดความแออัดในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

****************************************

#กรมการแพทย์ #กระทรวงสาธารณสุข#โรงพยาบาลราชวิถี#คิวอัจฉริยะ

-ขอขอบคุณ-
10 กันยายน 2562

%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e

Please follow and like us:

Accessibility