การนิเทศแบบบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งขององค์กร พ.ศ. ๒๕๖๒

  • -
img_0454

การนิเทศแบบบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งขององค์กร พ.ศ. ๒๕๖๒

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในโครงการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งขององค์กร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประเด็นพัฒนา เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงพยาบาล/สถาบัน กับสำนักส่วนกลาง และวางแผนพัฒนาการดำเนินงานในอนาคตให้สอดคล้องเหมาะสมกับองค์กร ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒

untitled-1

 

Please follow and like us:

Accessibility