โครงการ “การสัมมนาการป้องกันการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 13”

  • -
img_5184

โครงการ “การสัมมนาการป้องกันการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 13”

untitled-1

โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ร่วมกับ กรมสุขภาพจิต สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย และชมรมป้องกันการฆ่าตัวตายแห่งประเทศไทย จัดโครงการสัมมนาการป้องกันการฆ่าตัวตาย ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “ความหวัง ความฝัน วัยรุ่นวัยเรียน รวมพลังป้องกันการฆ่าตัวตาย” เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (10 กันยายน ของทุกปี) โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์ระจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์การป้องกันการฆ่าตัวตายในประเทศไทย” และ แพทย์หญิงสมลักษณ์ กาญจนาพงศ์กุล หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 9 กันยายน 2562

การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การป้องกันการฆ่าตัวตาย โดยเฉพาะในวัยรุ่นวัยเรียนซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ วัยแห่งการเปลี่ยนแปลง และเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคมในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาดำเนินการอภิปรายหัวข้อต่างๆ ดังนี้ นางสาวเปมิกา จำปาสาร , ดร.วินน์ วรวุฒิคุณชัย ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอบอทน้อย จำกัด , ผศ.นพ.พนม เกตุมาน จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลศิริราช , ผศ.พ.ต.หญิง ดร.พนมพร พุ่มจันทร์ ผู้อำนวยการสมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย และ ผศ.นพ.ปราการ ถมยางกูร จิตแพทย์ ที่ปรึกษากรมการแพทย์

สำหรับคำขวัญวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกขององค์การอนามัยโลก ปี 2562  คือ “รวมพลังป้องกันการฆ่าตัวตาย (Working Together to Prevent Suicide)”

s__64667742

Please follow and like us:

Accessibility