สิ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรรู้และเข้าใจให้ถูกต้องก่อนคลอด “โครงการลดการผ่าตัดคลอดที่ไม่จำเป็น”

  • -
cover-website

สิ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรรู้และเข้าใจให้ถูกต้องก่อนคลอด “โครงการลดการผ่าตัดคลอดที่ไม่จำเป็น”

สิ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรรู้และเข้าใจให้ถูกต้องก่อนคลอด

 

#รณรงค์โครงการลดการผ่าตัดคลอดที่ไม่จำเป็น
#ส่งเสริมสายสัมพันธ์แม่ลูก
#ควรผ่าตัดคลอดในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น

 

ดาวน์โหลด Video clip โครงการลดการผ่าตัดคลอดที่ไม่จำเป็น คลิก :
https://drive.google.com/file/d/1dI8upGHVE_-EQ5Jg0ftjL0SLsSgAF1pz/view

Please follow and like us:

Accessibility