นพ.สอาด ตรีพงษ์กรุณา หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน การอบรมการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต และฉุกเฉิน (Critical care)

  • -
img_7317

นพ.สอาด ตรีพงษ์กรุณา หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน การอบรมการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต และฉุกเฉิน (Critical care)

page1_c

page2_c

page3_c

นพ.สอาด ตรีพงษ์กรุณา หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์
เป็นประธานเปิดงาน การอบรมการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน (Critical care)
ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพญาไทชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี
โดยมี นพ.พัทธวุฒิ จันทูปมา เป็นผู้กล่าวรายงาน

Please follow and like us:

Accessibility