นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เสียงความถี่สูงในทางสูติ-นรีเวช(Ultrasound)

  • -
169953

นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เสียงความถี่สูงในทางสูติ-นรีเวช(Ultrasound)

page1_u

page3_u

page2_u

นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี
เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เสียงความถี่สูงในทางสูติ-นรีเวช (Ultrasound)
วันที่ 2 – 4 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด ชั้น 2
ตึกอำนวยการเก่า โรงพยาบาลราชวิถี

Please follow and like us:

Accessibility