ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (โดยการสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทัศนมาตร นักกายภาพบำบัด และ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility