รพ.ราชวิถี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์ และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน

  • -
2282019_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%92%e0%b9%92_0010

รพ.ราชวิถี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์ และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน

นางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลราชวิถี นำทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยในโครงการ “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์ และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในหลวงรัชกาลที่ 10” โดยมี แพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพยาธิวิทยา และบุคลากรสถาบันพยาธิวิทยาร่วมออกหน่วยในครั้งนี้ ณ วัดเวตวันธรรมาวาส (วัดเชิงหวาย) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.

การออกหน่วยในครั้งนี้ บุคลากรทางการแพทย์ได้ให้บริการตรวจสุขภาพแก่พระสงฆ์และประชาชนรอบศาสนสถาน รวมถึงการให้คำปรึกษาเรื่องโรคติดต่อไม่เรื้อรัง (NCD) การใช้ยา ภาวะโภชนาการ และการสอนช่วยเหลือฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) จากศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี

untitled-1

Please follow and like us:

Accessibility