รพ.ราชวิถี ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ (C.C.U.)

  • -
o9b8e619912e14ea48f5b3a86377aaec0_4620693218507495290_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%96_0015

รพ.ราชวิถี ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ (C.C.U.)

1

นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ (ด้านวิชาการ) โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย นางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล , นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ ประธานกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัย และบุคลากร ร่วมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 รณรงค์ให้หน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมายังจุดปลอดภัย และการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและลดความสูญเสียจากเหตุการณ์อัคคีภัย โดยสมมติสถานการณ์ ณ หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ (C.C.U.) ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2562

โรงพยาบาลราชวิถีต้องขอขอบคุณอาจารย์บุษกร แสนสุข รวมทั้งทีมงานที่ปรึกษาด้านอัคคีภัยโรงพยาบาลราชวิถี และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกท่าน ที่มาร่วมฝึกซ้อมและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถีในครั้งนี้

2

Please follow and like us:

Accessibility