นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงาน ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี ๒๕๖๒ Challenging medical problems in aging society

  • -
img_7461

นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงาน ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี ๒๕๖๒ Challenging medical problems in aging society

page_a1

page_a2

page_a3

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงาน
ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปี ๒๕๖๒
Challenging medical problems in aging society
วันที่ ๑๔ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น  ๑๑
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี
โดยมี ศ.คลินิก นพ.ชัยชาญ ดีโรจจนวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์ กล่าวรายงาน

 

Please follow and like us:

Accessibility