นายแพทย์สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชศาสตร์ รับมอบเครื่องฉายแสงรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด

  • -
img_5028

นายแพทย์สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชศาสตร์ รับมอบเครื่องฉายแสงรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด

นายแพทย์สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชศาสตร์ พร้อมด้วย นางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี รับมอบเครื่องฉายแสงรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด จาก นายชัยสิทธิ์ ธรรมพีร และนายวีรวัฒน์ สิรโยภาส กรรมการบริษัท อินทรอนิคส์ จำกัด จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้รักษาทารกแรกเกิดที่มีภาวะตัวเหลือง ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 14 สิงหาคม 2562

img_5026

Please follow and like us:

Accessibility