ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทัศนมาตร นักกายภาพบำบัด นักวิชาการเงินและบัญชี และ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility