คุณศรีรัตน์ บวรโกศล รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานเปิดงาน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลก 2019

  • -
img_7342_new

คุณศรีรัตน์ บวรโกศล รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานเปิดงาน โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลก 2019

page_n1

img_7239

page_n3

วันที่ 9 สิงหาคม2562 เวลา09.00น.
คุณศรีรัตน์ บวรโกศล  รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นประธานเปิดงาน
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  เนื่องในสัปดาห์นมแม่โลก 2019
โรงพยาบาลราชวิถี เวลา 08.00-12.00น.  ณ ลานกิจกรรม ชั้น10  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
โดยมี ดร.นุชระพี สุทธิกุล  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน  กล่าวรายงาน

Please follow and like us:

Accessibility