ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลที่ถือบัตรประกันชีวิต สามารถแสดงบัตรใช้สิทธิได้ที่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

Accessibility