รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

  • -

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563

กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์  โรงพยาบาลราชวิถี

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  ประจำปีการศึกษา  2563

กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์  โรงพยาบาลราชวิถี   มีความประสงค์  รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน

สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นอาจารย์แพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ ใบสมัครสามารถดาวน์โหลดไฟล์กรอกข้อมูลแล้วส่งไฟล์กลับยัง E-mail : backoffice.gyn.ob@gmail.com แล้วปริ้นซ์เซ็นชื่อส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ค่ะ

 

สนใจติดต่อ   คุณเรียม  จันทร์สง่า, คุณชนก  ธัญผล

โทร 02-3548108 ต่อ  3210, 3226 มือถือ  087-3425182

 

ในส่วนของ  จดหมายแนะนำตัว ใบ recommend (แบบประเมินคุณลักษณะ) จำนวน 3 ฉบับ

ให้ผู้ประเมิน เป็นผู้จัดส่งเอกสารกลับมาที่ รพ.ราชวิถีทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้

(ห้ามมิให้ผู้สมัครนำเอกสารมาส่งเอง มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา)

ที่อยู่สำหรับส่งใบสมัคร และแบบประเมินคุณลักษณะ

เรียน  หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์

2 กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ ตึกสิรินธร ชั้น 2

โรงพยาบาลราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี

 

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาสูตินรีเวชศาสตร์ ถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2562

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ดังนี้

ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน

แบบประเมินเรียนแพทย์ประจำบ้าน

ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาต่างๆ

Please follow and like us:

Accessibility