นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา หัวหน้างานนวัตกรรมทางการแพทย์ กล่าวต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจ และเก็บข้อมูลผลงานนวัตกรรม GREEN@CLEAN Hospital ระดับประเท

  • -
img_6513

นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา หัวหน้างานนวัตกรรมทางการแพทย์ กล่าวต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจ และเก็บข้อมูลผลงานนวัตกรรม GREEN@CLEAN Hospital ระดับประเท

img_6554

นพ.สถิตย์  นิรมิตรมหาปัญญา หัวหน้างานนวัตกรรมทางการแพทย์ กล่าวต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจ และเก็บข้อมูลผลงานนวัตกรรม  GREEN@CLEAN Hospital ระดับประเทศ  สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐น.-๑๖.๐๐น. ณ ห้องสำนักงานนวัตกรรมทางการแพทย์ ชั้นใต้ดิน อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี  โดยมี คุณวารุณี สุขม่วง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และทีมงาน นำเสนอผลงาน “นวัตกรรมชุดอุ่นไอรัก” และลงพื้นที่เยี่ยมสำรวจ  “นวัตกรรมชุดอุ่นไอรัก”  ณ ห้องเด็กอ่อน ชั้น๒ ตึกสิรินธร

Please follow and like us:

Accessibility