วันที่๓๑กรกฎาคม๒๕๖๒ เวลา๐๘.๓๐น. คุณนุชระพี สุทธิกุล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาแนวทางการดูแล ผู้ป่วยแผลไหม้ กิจกรรมที่๒ อบรมแนวทางการดูแลผู้ป่วยแผลไหม้

  • -
img_6606

วันที่๓๑กรกฎาคม๒๕๖๒ เวลา๐๘.๓๐น. คุณนุชระพี สุทธิกุล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาแนวทางการดูแล ผู้ป่วยแผลไหม้ กิจกรรมที่๒ อบรมแนวทางการดูแลผู้ป่วยแผลไหม้

collage

วันที่๓๑กรกฎาคม๒๕๖๒ เวลา๐๘.๓๐น. คุณนุชระพี สุทธิกุล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน เป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาแนวทางการดูแล ผู้ป่วยแผลไหม้ กิจกรรมที่๒ อบรมแนวทางการดูแลผู้ป่วยแผลไหม้ เวลา๐๘.๓๐-๑๖.๐๐น. ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด ตึกอำนวยการเก่า ชั้น๒ โดยมี คุณบุญชื่น อิ่มมาก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษรวมศัลยกรรม ๘ข กล่าวรายงาน

Please follow and like us:

Accessibility